Bình luận

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link
Contact

Link 151 - Chặn Trên Facebook

Hướng Dẫn Mở Chặn Tính Năng Bằng Link 151 B ạn là người sử dụng Facebook và một ngày nào đó bạn bị block tính năng như comment hay like. Bạn cả…

Link 959 - Đã Khóa Không Đủ Điều Kiện

Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Bằng Link 959 B ạn là người sử dụng Facebook và một ngày bạn bị khóa tài khoản do không đủ điều kiện. Bạn rất buồn, nhưn…

Link 062 - Ý Kiến Bạn Đóng Góp Về Quan Hệ Kết Nối Của Trang Cá Nhân

Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Bằng Link 062 B ạn là người sử dụng Facebook và một ngày bạn bị khóa tài khoản. Bạn rất buồn, nhưng không sao bài này sẽ…

Link 670 - Tôi Không Thể Đăng Nhập

Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Không Thể Đăng Nhập Bằng Link 524 B ạn là người sử dụng Facebook bạn gặp một chút vấn đề về việc đăng nhập. Bài này sẽ g…

Link 524 - Báo Cáo Vấn Đề Về Xác Minh Tài Khoản

Hướng Dẫn Báo Cáo Vấn Đề Về Xác Minh Tài Khoản Bằng Link 524 B ạn là người sử dụng Facebook bạn muốn gán số điện thoại vào tài khoản của mình. …

Link 755 - Không Nhận Được Email Xác Nhận

Hướng Dẫn Báo Báo Sự Cố Xác Nhận Bằng Link 755 B ạn là người sử dụng Facebook, một ngày nào đó Facebook bắt bạn xác nhận qua email trong khi bạn …

Link 862 - Kiểm Tra Bảo Mật Để Ngăn Chặn Hoạt Động Đăng Nhập

Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Kiểm Tra Bảo Mật Bằng Link 862 B ạn là người sử dụng Facebook,bạn đăng nhập vào Facebook nhưng lại nhận được thông báo t…

Link 086 - Mở Khóa Tài Khoản Không Đủ Điều Kiện - Appeal Profile Disable

Hướng Dẫn Mở Khóa Tài Khoản Không Đủ Điều Kiện Bằng Link 086 B ạn là người sử dụng Facebook,bạn đăng nhập vào Facebook nhưng lại nhận được thôn…

Link 878 - Must Log In To See This Page Error

Hướng Dẫn Báo Cáo Xem Lỗi Trang Bằng Link 878 B ạn là người sử dụng Facebook, bạn ấn vào một trang bất kì mà gặp lỗi. Nếu bạn biết nó là lỗi gì…

Link 907 - Mở Khóa Tài Khoản Bị Vô Hiệu Hóa

Hướng Dẫn Mở Khóa Tài Khoản Bị Vô Hiệu Hóa Bằng Link 907 B ạn có một tài khoản Facebook, và một ngày trời không được đẹp lắm, bạn đăng nhập vào…

Link 890 - Báo Cáo Sự Cố Khi Đăng Nhập Facebook

Hướng Dẫn Báo Cáo Sự Cố Đăng Nhập Bằng Link 890 B ạn có một tài khoản Facebook, và một ngày trời không được đẹp lắm, bạn không thể đăng nhập và…

Link 690 - Mở Khóa Tài Khoản Không Đủ Điều Kiện, Bị Vô Hiệu Hóa

Hướng Dẫn Mở Khóa Tài Khoản Bằng Link 690 B ạn có một tài khoản Facebook, và một ngày trời không được đẹp lắm, bạn đăng nhập vào Facebook và nh…

Link 323 - Đóng Góp Ý Kiến Về Chức Năng Của Facebook

Hướng Dẫn Đóng Góp Ý Kiến Về Chức Năng Của Facebook B ạn là người sử dụng Facebook, bạn phát hiện lỗi về chức năng nào đó của Facebook nó làm b…

Link 641 - Báo Cáo Email Đã Được Sử Dụng

Hướng Dẫn Báo Cáo Email Đã Được Sử Dụng Bằng Link 641 B ạn có một tài khoản email, bạn gán nó vào Facebook, nhưng bằng một cách thần kì nào đó em…

Link 339 - Xác Minh Danh Tính Facebook

Hướng Dẫn Xác Minh Danh Tính Facebook Bằng Link 339 B ạn vô tình bạn bị khóa tài khoản Facebook, bạn muốn xác minh tải khoản để mở khóa Faceboo…

Link 195 - Đổi Ngày Sinh Quá Số Lần Cho Phép

Hướng Dẫn Đổi Ngày Sinh Nhật Bằng Link 195 B ạn là người sử dụng Facebook bạn muốn cập nhật lại ngày sinh của mình. Nhưng thật không may bạn đã đổi…

Link 929 - Xác Minh Danh Tính Facebook

HƯỚNG DẪN XÁC MINH DANH TÍNH BẰNG LINK 929 Bạn là một người dùng Facebook và bạn muốn xác minh danh tính hay bảo mật tài khoản, thì đây là một bài …

Link 237 - Đổi Tên Facebook Không Được Chấp Nhận

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN HOẶC MỞ KHÓA FACEBOOK BẰNG LINK 237  Bạn là một người dùng Facebook và bạn muốn đổi tên khi bạn của bạn không được chấp nhận (hoặc…

Link 333 - Đổi Tên Facebook Khi Chưa Đủ 60 Ngày

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN FACEBOOK BẰNG LINK 333  Bạn là một người dùng Facebook và bạn muốn đổi tên khi bạn vừa thực hiện đổi tên không lâu trước đó, thì đ…