Bình luận

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Hướng Dẫn Tạo Trang Chuyển Hướng Cho Blog

TRANG CHUYỂN HƯỚNG CHO BLOG

Nhông xê ô các mai phen, có thể bạn đã thấy trang cảnh báo khi ấn vào Demo ở các bài share template. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang cảnh báo chuyển hướng như thế.

Hướng Dẫn Tạo Trang Chuyển Hướng Cho Blog
DEMO

HƯỚNG DẪN:

BƯỚC 1:

Vào Blogger chọn Trang->Trang Mới rồi dán đoạn code dưới đây vào, thay đổi tên và link blog và cả nhạc nếu bạn muốn, đặt tiêu đề trang sau đó Xuất bản
<style>
 #frame{max-width:720px;margin:20px;border:2px solid #ccc;border-radius:8px;padding:10px;transform:scale(1.015)}
 #button1,#button2{background-color:#BDBDBD;border:none;border-radius:8px;color:white;padding:8px 12px;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:16px;cursor:pointer;margin:12px 3px}
 #button1:hover{background:#2E64FE}
 #button2:hover{background:#FE2E2E}
</style>
<script>
 function getQueryVariable(variable) {
  var query = window.location.search.substring(1);
  var vars = query.split("&");
  for (var i=0;i<vars.length;i++) {
   var pair = vars[i].split("=");
   if(pair[0] == variable) {
    return pair[1];
   }
  }
  return(false);
 }
 var time = 15;
 var page = getQueryVariable("t");
 function countDown(){
  time--;
  gett("timecount").innerHTML = time;
  if(time == -1){
   window.location = page;
  }
 }
 function gett(id){
  if(document.getElementById) return document.getElementById(id);
  if(document.all) return document.all.id;
  if(document.layers) return document.layers.id;
  if(window.opera) return window.opera.id;
 }
 function init(){
  if(gett('timecount')){
   setInterval(countDown, 1000);
   gett("timecount").innerHTML = time;
  }
  else{
   setTimeout(init, 50);
  }
 }
 document.onload = init();
 $(document).ready(function(){
  $('.link-out-btn').click(function(){
   window.location = page;
  });
  $('#linkout').text(page);
 });
 function closeWindow() {
  window.open('','_parent','');
  window.close();
 }
</script>
<center>
 <p>
  <span style="color: #f44336; font-size: x-large;"><b><i aria-hidden="true" class="fa fa-bullhorn"></i> WARNING</b></span>
 </p>
</center>
<center>
<div id="frame">
 <div>
  Bạn vừa <b><span style="color: #2b00fe;">Click</span></b> vào một liên kết không thuộc
  quyền sở hữu của
  <b><a href="https://www.phamvanlinh.gq/">PHẠM VĂN LINH</a></b> Mọi thiệt hại
  gây ra chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm !!!
  Hệ thống sẽ tự động chuyển đến liên kết bạn vừa click sau
  <b style="color: #2b00fe;"><span id="timecount"></span></b> giây !<br />
  <b>Trong lúc chờ đợi bạn có thể nghe nhạc ở ô bên dưới!</b>
  <br/>
 </div>
  <div>
   Đến ngay liên kết: <b><span id="linkout" style="color: #52b043;"></span></b>
  </div>
 <div style="text-align: center;">
  <button class="link-out-btn" id="button1">Đồng ý</button>
  <button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
 </div>
  <audio controls="">
   <source src="https://linh1151.000webhostapp.com/Muon%20Roi%20Ma%20Sao%20Con%20-%20Son%20Tung%20M-TP.mp3"/>
  </audio>
</div>
</center>

BƯỚC 2:

Thêm vào trước đường link mà bạn muốn đến như sau: link trang chuyển hướng + ?t= + liên kết muốn đến.
VD: http://www.phamvanlinh.gq/p/chuyen-huong.html?t=http://www.phamvanlinh.gq/

LỜI KẾT

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo một trang cảnh báo chuyển hướng cho blog. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo.
Đánh Giá Bài Viết:
No pain, no gain !

6 nhận xét

 1. được quá bạn ơi
  1. okee luôn bạn ơiiii
 2. Nicee
  1. dậy sớm vậy bro
 3. ai dà =))
  1. ai dà nay lại dùng nick này đi PR nước hoa à =)))
© Phạm Văn Linh. All rights reserved. Developed by Jago Desain
-->