Bình luận

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Share Template Trắng Cho Người Mới Bắt Đầu Tập Develop/Rip Template/ Mod...

LỜI NÓI ĐẦU

Với những bạn mới tập Develop hay tập rip thì chắc hẳn các bạn khó có thể nhớ hết các cấu trúc của một template. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 2 template trắng các bạn chỉ cần coppy về rồi thêm các phần như HTML, CSS và JS là ok.

TEMPLATE 1:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<title>
TIÊU ĐỀ TRANG WEB CỦA BẠN
</title>
<!-- Bắt đầu viết Css cho web -->
<b:skin>
<![CDATA[
 /* Chèn CSS vào đây */
]]></b:skin>
</head>
<!-- Bắt đầu phần hiển thị trên web -->
<body>
Thêm nội dung trang web của bạn vào đây !
<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
</b:section>
</body>
<!-- Kết thúc phần hiển thị trên web -->
</html>

TEMPLATE 2:

Template này mình thêm một số thông tin cho trang web cho công cụ tìm kiếm cũng như là trình duyệt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
  <meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<!-- Meta tags share --> 
 <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <meta content='summary' name='twitter:card'/>
  <meta content='' name='twitter:site'/>
  <meta content='' name='twitter:creator'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:title'/>
  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
  <meta content='https://i.imgur.com/X4hSa0G.jpg' name='twitter:image'/>
  <meta content='' property='fb:app_id'/>
  <meta content='' property='fb:admins'/>
  <meta content='' property='og:site_name'/>
  <meta content='website' property='og:type'/>
  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
  <meta content='https://i.imgur.com/X4hSa0G.jpg' property='og:image'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:image:alt'/>
  <meta content='website' property='og:type'/>
  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' itemprop='og:url'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' itemprop='og:headline'/>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' itemprop='og:description'/>
  <meta content='https://i.imgur.com/X4hSa0G.jpg' property='og:image'/>
 </b:if>
 <!-- DNS prefetch --> 
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//use.fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.pinterest.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.linkedin.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//player.vimeo.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect'/>
<link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<title>
TIÊU ĐỀ TRANG WEB CỦA BẠN
</title>
<!-- Bắt đầu viết Css cho web -->
<b:skin><![CDATA[
 /* Chèn CSS vào đây */
]]></b:skin>
</head>
<!-- Bắt đầu phần hiển thị trên web -->
<body>
<!-- Thêm nội dung trang web vào đây -->
<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'/>
</body>
<!-- Kết thúc phần hiển thị trên web -->
</html>

LỜI KẾT

Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và có thể làm cho mình những chiếc template thật đẹp !!!
Đánh Giá Bài Viết:
No pain, no gain !

Đăng nhận xét

© Phạm Văn Linh. All rights reserved. Developed by Jago Desain
-->